RUT/ROT

Rot- och Rutavdrag gäller arbetskostnaden på många tjänster.
Rotavdraget är max 50 000 för privatperson. (kommer att höjas till 75 000 1/7-2024)
Rutavdraget är max 75 000 för privatperson.

Rot står för Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad. Alla tjänster som har med detta att göra är rotberättigat. (30% av arbetskostnaden)

Rut står för: Rengöring, Underhåll, Tvätt. (50% av arbetskostnaden) Här ingår t ex tjänster som städning, och andra hushållssysslor, flytt-tjänster, barnpassning, trädgårdsarbeten, snöskottning.


Rulla till toppen